Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí


Přejdi na obsah

O nás


Spolek Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí (dále jen spolek) se snaží dosáhnout zkvalitnění hromadné dopravy, jak pro stávající cestující, tak po jejím zatraktivnění přilákat i další obyvatele města a okolí, kteří dnes cestují auty nebo chodí nuceně pěšky, ať už důvodu malé nabídky, zdlouhavé přepravy mezi cíli jejich cest nebo někdy zbytečně zaostávající kultury hromadné dopravy (např. přeplněné spoje).

Těchto zlepšení považujeme za reálné dosáhnout následujícími prostředky:
- zlepšením návaznosti MHD na pravidelnou regionální vlakovou dopravu (linky S1 a R1)
- zrychlením přepravy mezi skutečně nejčastějšími body přepravy cestujících, a to:
- úpravou trasování některých linek
- posílením nejvytíženějších spojů ve špičkách
- lepším rozvržením intervalů mezi spoji i různých linek
- zavedením nových linek i s omezeným provozem na celkově málo frekventované, přesto v určitých časech potřebné přepravní relace:
-např. školní spoje Životice/Bludovice – školy v oblasti Studentské a Tajovského ulice
- rozšířením nabídky časových jízdenek pro přestupy v rámci MHD či MHD-PHD, ideálně s plným začleněním do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (ODIS)
- jednodenní jízdné především vhodné pro návštěvníky města v době konání akcí, či obyvatele, kteří využijí MHD nahodile při přepravě na zábavu, či vyřizování – například víkendové dny
- vše při efektivnějším využití veřejných financí podle aktuální ekonomické situace, tzn. v současnosti pravděpodobně rozšíření nabídky při zachování stávajících dotací (optimalizací jízdních řádů, oběhů spojů apod.).

Jako spolek komunikovat za občany s orgány měst, kraje a dopravci provozující veřejnou službu, kdy chceme být dlouhodobým partnerem při poskytování této služby určenou především jejím cestujícím.

Stanovy občanského sdružení "Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí"


Potvrzení registrace sdružení ze strany MVČR

* Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF a je nutné mít nainstalovaný příslušný prohlížeč.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku